Dibbit v. 't Wijbos

Vos.         geb.   06-04-2010  ( hengst )

 vader       Salsa v. Stal de Ginnekedijk 1e pr 85cm
 moeder    Utilia v. Bromishet 1e pr kroon 85cm
 mm          Rustique v. Bromishet 1e pr kroon 85 cm
 mmm       Mayflower of Sportview  1e pr kr.pref 86cm
 mv           Gold Star v.d. Beatrixlaan  1e pr pref 86cm


 2010  veulenpremie
 
 08-12-2012: Goedgekeurd als premie stamboekhengst !!