Naylah v.'t Terp

Bruin.     geb. 16-04-2019

vader       Actionbreaker v.d. Leijsenhoeve  1e pr
moeder   Jelissy v.'t Terp
mm          Bellissa v.'t Terp 1e pr kroon
mmm       Sellina v.'t Terp 1e pr kroon preferent
mv            Pacific v. Bromishet 1e pr

 
2019    veulenpremie ( kopnummer )